OnkoGenetiks® CTC
Dolaşımdaki Tümör Hücresi Analizi


OnkoGenetiks CTC İnvaziv bir işlem olmayan CTC tespiti, metastatik risk, hastalığın ilerlemesi ve tedavi etkinliği hakkında 8 biyobelirteç ile faydalı bilgiler sağlar.


OnkoGenetiks CTC Nedir?

Dolaşımdaki tümör hücresi (Circulating tumor cell; CTC) sayısı, tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında seri olarak test yapılmalıdır. CTC sayımı prognoza ve tedavi etkinliğinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Dolaşan Tümör Hücreleri (CTC), erken karsinojenez, kanser ilerlemesi ve tedavi etkinliği için bir kan biyobelirteç sağlar. CTC'lerde bir artış, kanserin ilerlemesi ile ilişkilidir, bir CTC azalması, kanser içerme veya remisyon ile ilişkilidir.

Neden OnkoGenetiks CTC Analizi?

CTC tespiti, geleneksel doku biyopsilerine göre çeşitli avantajlar sunar. İnvaziv değildir, tekrar tekrar yapılabilirler ve metastatik risk, hastalığın ilerlemesi ve tedavi etkinliği hakkında daha faydalı bilgiler sağlarlar. Örneğin, kanser hastalarından alınan kan örneklerinin analizi, hastalık ilerledikçe artan CTC tespiti için bir eğilim bulmuştur.

Kan testlerinin yapılması kolay ve güvenlidir ve zaman içinde birden fazla numune alınabilir. Buna karşılık, katı tümörlerin analizi, hasta uyumunu sınırlayabilecek invaziv prosedürleri gerektirir. Zaman içinde hastalığın ilerlemesini izleme yeteneği, bir hastanın tedavisinde uygun değişikliği kolaylaştırabilir ve potansiyel olarak prognozunu ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Hastalığın gelecekteki ilerlemesini tahmin etme yeteneğinin önemli yönü, tekrarlanan CTC sayımları düşükken ve artmıyorken ameliyat ihtiyacının (en azından geçici olarak) ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaçla, yakın zamanda metastatik hastalığı olan hastalarda CTC'leri saptamak için gerekli hassasiyete ve tekrarlanabilirliğe sahip teknolojiler geliştirilmiştir.

Öte yandan, CTC'ler çok nadirdir, genellikle mililitre kan başına yalnızca birkaç hücre olarak bulunur ve bu da tespitlerini oldukça zorlaştırır. Ek olarak, sıklıkla hastadan hastaya değişen çeşitli belirteçleri ifade ederler, bu da yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip tekniklerin geliştirilmesini zorlaştırır.
OnkoGenetiks CTC analizinde kullanılan markerlar: EpCAM, Vimentin, CD31, CD133, CK19, Muc1, OCT-4, CD45

OnkoGenetiks™ CTC Testi nasıl yapılır ?

Adresimiz ve iletişim bilgilerimize ulaşmak ya da test kitinizi istemek için tıklayınız!