OnkoGenetiks® Likit Biyopsi
Yeni Nesil Kanser Taraması


OnkoGenetiks Likit Biyopsi, bir kan örneğindeki serbest dolaşan tümör DNA’sını (ctDNA) analiz ederek somatik mutasyonların saptanmasını sağlar.


NEDEN LİKİT BİYOPSİ?

“Likit Biyopsi”, kanser tanısı konmuş veya kanser riski taşıyan kişilerin kanlarından elde edilen serbest dolaşan tümör DNA’sını (ctDNA) analiz edebilen güvenli, yüksek duyarlılığa sahip ve uygun maliyetli bir yöntemdir.

ctDNA analizi; erken aşamada kanserin tespitinde, tedavinin planlanmasına yardımcı olmada, alınmış olan tedavinin ne kadar iyi çalıştığını belirlemede veya kanserin tekrar edip etmediğini anlamak amacıyla kullanılabilir.
DOKU BİYOPSİSİ LİKİT BİYOPSİ
İnvaziv ve pahalıdır Non- invazivdir ve geleneksel biyopsi analizinden daha az maliyetlidir
Tümörün lokasyonuna bağlıdır Orijinal tümör lokasyonuna bağlılığı minimum seviyededir.
Genomik heterojeniteyi sınırlı düzeyde temsil eder Tümör heterojenitesini daha kapsamlı yansıtabilir
Bazı organlarda doku biyopsisini gerçekleştirmek zor veya imkansızdır Kan alma işlemi her zaman kolay ve mümkündür
Primer tümörün cerrahi işlemle alındığı veya kolaylıkla görüntülenemediği durumlarda uygulanamaz Bir primer tümör veya metastazın tespit edilemediği durumlarda da uygulanabilir 
İmmünohistokimya ve genomik analizler için elde edilen doku miktarı yetersiz kalabilir Tümöre ait birkaç kopya serbest DNA (ctDNA) bile analiz için yeterli olmaktadır
Arka arkaya biyopsi yapılması hasta için zordur Farklı zamanlarda alınan farklı örneklerden birçok kez kolaylıkla çalışma yapılabilir
Genellikle; donanımlı bir ameliyat alanı ile bir ön hazırlık ve uzun bekleme süreleri gereklidir   Herhangi bir cerrahi işlem olmadan örnek alımı yapılarak daha kısa sürede sonuç elde edilir 
  Tedaviye verilen yanıtı, ilaç direncini ve tümör ilerleyişini değerlendirmek için idealdir

İLAÇ DİRENCİNİN GÖZLEMLENMESİ

Kanserin erken tanısı veya takibi amacıyla serbest dolaşan tümörün DNA’sında (ctDNA) bulunan somatik mutasyonların saptanması için OnkoGenetiks™ Likit Biyopsi testi, kanser tanısı konmuş veya kanser riski taşıyan kişilere yönelik özel olarak dizayn edilmiştir.

TAKİP & TARAMA

Kanser teşhisi konan hastalar için


- Kişiselleştirilmiş tıp için tümör profili oluşturulmasına
- Tedavi etkinliğinin ve direncinin izlenmesine
- Hastalığın ilerleyişinin ve tümör evre takibine
- Tedavi sonrasında hastalık seyrinin takibinde
- Mevcut tedavilere dirençli olan hasta için doktorun diğer tedavi seçeneklerine yönlenmesine olanak sağlar.

Kanser taraması yaptırmak isteyen hastalar için

- Kanser şüphesi olan hastalarda, kanser ile ilişkili genlerdeki mutasyonları inceleyerek hastalık şüphesinin doğrulanmasına olanak tanır.
- Aile geçmişi açısından kalıtsal kanser riski taşıyan hastalar için kanser ile ilişkili genleri inceleyip hastalığın erken teşhisini gösterebilecek somatik mutasyonların tespitini sağlar.

OnkoGenetiks™ Likit Biyopsi Analizi genel iş akışı:


Test prosedürünün ilk aşaması olarak PAXgene Blood ccfDNA tüplerine alınan kandan ctDNA izolasyonu yapılır. QIAseq Targeted DNA Paneli ile kütüphane oluşturulması ve hedef DNA bölgelerinin zenginleştirilmesinin ardından Illumina NextSeq 550Dx sekanslama platformunda Yeni Nesil Dizileme (NGS) gerçekleştirilir. Ham sekans datasının analizinden sonra tespit edilen varyantlar QCI™ (QIAGEN Clinical Insight) veya IVA (Ingenuity®Variant Analysis) yazılımları kullanılarak yorumlanır. OnkoGenetiks Likit paneli içerikleri Genetiks uzmanları tarafından dizayn edilmiştir.

TEDAVİNİN VERİMLİLİĞİNİN TAKİBİ

Sağlıklı ve hastalıklı doku kan dolaşımıyla etkileşime girdikçe, hem hücresel hem de genetik materyallerini dolaşıma bırakırlar. Bu materyallere serbest dolaşan DNA (cfDNA) ve serbest dolaşan tümör hücreleri (CTC) denir. Dolaşımdaki bu tümör hücrelerinin DNA’sı ise serbest dolaşan tümör DNA’sı (ctDNA) olarak isimlendirilir.

OnkoGenetiks™ Likit Biyopsi panelinde, kanser oluşumu ile ilişkili yüksek öncelikli ve geniş bir hedef gen paneli kullanılmıştır. Analizi yapılan genler aşağıdaki gibidir:

(Belirli genlerin hotspot bölgeleri incelenmektedir.)

Genetiks, Likit Biyopsi için CAP (College of American Pathologist) den akredite olmuştur.

OnkoGenetiks™ LİKİT BİYOPSİ Testi nasıl yapılır ?

Adresimiz ve iletişim bilgilerimize ulaşmak ya da test kitinizi istemek için tıklayınız!